Vår Historia

Välkommen till Zeowater International, där vår mission är att skydda vår viktigaste resurs – vatten. Grundat 2009 som Eco Concept Earth, började vi vår resa genom att marknadsföra ett nytt zeolitalternativ som inte korroderar, för vinterväg- och trottoaravfrostning/antihalkmedel. 2012 förvärvades vi av våra nuvarande ägare och bytte namn till Zeo-Concept ECE, vilket markerade vår nuvarande VD:s inträde.

Under våra tidiga år lanserade vi ett ekologiskt zeolittillskott till djurfoder, ECO-certifierat, hämtat från en av de högsta zeolitgruvorna på planeten. Vår produkt visade sig gynna friskare boskap, minska användningen av antibiotika och underlätta snabbare viktökning. Senare samarbetade vi med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Stockholms universitet och utnyttjade den omfattande forskningen om zeolitens extraordinära användningsområden, från ekologiska gödningsmedel till hantering av kärnkraftsolyckor.

Vår resa har varit spännande men utmanande. Att uppmuntra våra kunder att bortse från traditionella marknadserbjudanden och se de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med våra produkter har varit en betydande uppgift. Men vårt fokus förblev stadigt på sektorer som jordbruk, miljö och säkerhet.

Året 2021 markerade en viktig milstolpe för oss med lanseringen av ett unikt vattenreningsfiltersystem. Detta system, framtaget av vår VD, erbjuder en ekonomisk, hållbar och cirkulär ekonomilösning för förorenade vatten och industrier och överträffar många etablerade produkterbjudanden.

Idag erbjuder Zeowater International omfattande och resultatbevisade lösningar för allt vattenbruk, från processvatten till avloppsvatten. Vi har utvecklat en unik metod som behandlar vatten, säkrar restprodukter och skapar förutsättningar för friskt, rent och levande vatten. Våra tjänster inkluderar behandling av tungmetaller och näringsämnen i vatten, som kan vara skadliga och svåra att hantera.

När vi ser framåt är vårt mål att utmana olika industrier och utveckla ekologiska lösningar för att möta de miljöutmaningar vår värld står inför. Resultatet av våra ansträngningar är ZeoWater nextgen 2.0, en mobil och enkel lösning som passar alla typer av vatten.

Vi tror starkt att rent vatten är en rättighet för alla levande varelser på vår planet, en resurs som vi måste skydda för framtida generationer. Med våra naturliga och funktionella lösningar strävar vi efter att erbjuda livslånga lösningar för vårt vatten.

Följ med oss på vår resa mot en renare och friskare planet.