Products

Zeo Water International

Våra produkter

På Zeowater International erbjuder vi en rad lösningar utformade för att ta itu med olika vattenrelaterade utmaningar. Våra produkter är skapade med högsta expertis och är skräddarsydda för att möta en mångfald av behov, från industriella till naturliga vatten.

Analys och Rådgivning

Vi erbjuder vår kunskap och knowhow för att tjäna dig på bästa möjliga sätt för att behandla dina vatten. Från industriella till naturliga vatten, vi kan alltid hitta en lösning. Från en enkel installation till behandling av en hel sjö. En cirkulär och effektiv väg framåt.

The Zeo Way

Med Zeo 2.0-behandlingssystemet rengörs vatten, och föroreningar minskas. Våra Zeowater-filter och expertis inom vattenbehandling kan ge en livslång lösning. Detta gäller allt från övergödning och tungmetaller till avloppsvattenpolering, ammoniak och utveckling av framtida lösningar och förebyggande åtgärder.

Tungmetaller & Akutlösningar

Vid olyckor där tungmetaller/oljor, syror och andra giftiga ämnen har släppts ut i det fria, krävs brådskande lösningar för att begränsa den skada som orsakats. På Zeowater har vi både den kunskap och expertis som krävs, tillsammans med våra unika vattenbehandlingslösningar som behövs för saneringen.